Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα

Λεπτομερείς περιγραφές  των αφροδίσιων νοσημάτων  διαπιστώνονται από την αρχαιότητα  σε κείμενα ελληνικά , αιγυπτιακά  και κινέζικα’ η επιστημονική  τους όμως  θεμελίωση (με την εργαστηριακή ταυτοποίηση ) έγινε από τον Albert Neisser τo 1879, ο οποίος ανακάλυψε τον αιτιολογικό παράγοντα της γονόρροιας (βλεννόρροιας). Μέχρις  το 1970 περίπου τα γνωστά αφροδίσια νοσήματα στις αναπτυγμένες/αναπτυσσόμενες χώρες  ήσαν η σύφιλη και η … More Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα