Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα

Λεπτομερείς περιγραφές  των αφροδίσιων νοσημάτων  διαπιστώνονται από την αρχαιότητα  σε κείμενα ελληνικά , αιγυπτιακά  και κινέζικα’ η επιστημονική  τους όμως  θεμελίωση (με την εργαστηριακή ταυτοποίηση ) έγινε από τον Albert Neisser τo 1879, ο οποίος ανακάλυψε τον αιτιολογικό παράγοντα της γονόρροιας (βλεννόρροιας). Μέχρις  το 1970 περίπου τα γνωστά αφροδίσια νοσήματα στις αναπτυγμένες/αναπτυσσόμενες χώρες  ήσαν η σύφιλη και η … More Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα

Επανεμφανιζόμενες/αναδυόμενες λοιμώδεις ασθένειες-απειλή γιά την δημόσια υγεία

Οι αναδυόμενες στις ημέρες μας λοιμώδεις νόσοι (Λ.Ν) οφείλονται σε νέα η πρόσφατα ταυτοποιηθέντα παθογόνα αίτια’ οι επανεμφανιζόμενες Λ.Ν οφείλονται σε γνωστά παλαιά μικρόβια τα οποία εθεωρείτο  ότι ευρίσκονταν υπό πλήρη έλεγχο και καταστολή.  Τρεις είναι οι κύριες κατηγορίες αιτίων οι οποίες ενέχονται στην επανεμφάνιση παλαιών και ξεχασμένων Λ.Ν :  α) οι σχετιζόμενες με τον άνθρωπο (γήρανση, … More Επανεμφανιζόμενες/αναδυόμενες λοιμώδεις ασθένειες-απειλή γιά την δημόσια υγεία