ιατρική καί καθημερινότητα

Οι εφετινές δημοσιευθείσες οδηγίες τού Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών (CDC) στίς ΗΠΑ γιά τούς εμβολιασμούς περιλαμβάνουν τίς εξής (κυριότερες) διαφοροποιήσεις σχετικά  μέ τό 2011: 1) συνιστάται πλέον καί ό εμβολιασμός τών νέων αγοριών μέ τό  τετραδύναμο εμβόλιο γιά τόν HPV. 2)διαβητικοί ασθενείς <60 ετών πρέπει νά εμβολιάζονται γιά τόν ιό τής ηπατίτιδας Β, τό συντομότερο μετά τήν διάγνωση … More ιατρική καί καθημερινότητα