Ασκηση και υγεία’ άσχημα νέα;

Πρώτη φορά στην βιβλιογραφία γίνεται αναφορά στο ότι η άσκηση μπορεί να μην βελτιώνει όλους τους καρδιαγγειακούς  παράγοντες κινδύνου(ΚΑΠΚ) σε όλους τους ανθρώπους ‘ενώ στην πλειονότητα των 1700  συμμετεχόντων σε 6 μελέτες διαπιστώθηκε ευεργετική επίδραση της άσκησης στους ΚΑΠΚ, στο 8-13%  παρατηρήθηκε μη αναμενόμενη δυσμενής απάντηση. Εξετάσθηκε η επιρροή  της άσκησης σε αρτηριακή πίεση,ινσουλίνη,τριγλυκερίδια και HDL(καλή)  … More Ασκηση και υγεία’ άσχημα νέα;