Ασπιρίνη και χειρουργείο-νεώτερα

Σύμφωνα μέ τούς συγγραφείς μιάς σύγχρονης ανασκόπησης τής βιβλιογραφίας, ή εμπειρική πρακτική τής διακοπής λήψης ασπιρίνης 10 ημέρες πρίν από  προγραμματισμένο χειρουργείο (μή καρδιακό) πρέπει νά εγκαταληφθεί’ υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις από τήν ηλεκτρονική βιβλιογραφία ότι ή λήψη ασπιρίνης γιά δευτερογενή πρόληψη καρδιαγγειακού κινδύνου πρέπει νά συνεχίζεται καί περιεχειρητικά. Ο συνδυασμός τού κινδύνου από τήν προυπάρχουσα νόσο, … More Ασπιρίνη και χειρουργείο-νεώτερα

Αντιβιοτικά στήν οξεία σκωληκοειδίτιδα;

Η σκωληκοειδεκτομή είναι θεραπεία εκλογής τής οξείας σκωληκοειδίτιδος από τό 1889 καί είναι γενική παραδοχή ότι χωρίς χειρουργείο  ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών τής νόσου (διάτρηση, περιτονίτις)  είναι σημαντικότατος. Πρόσφατη δημοσίευση μεταανάλυσης 4 μελετών στό Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρει ότι ή χορήγηση αντιβιοτικών  είναι μία αποτελεσματική καί ασφαλής μέθοδος αντιμετώπισης τής  μή επιπλεγμένης οξείας σκωληκοειδίτιτιδος. Ταυτόγχρονο σχόλιο όμως διαπιστώνει  ότι … More Αντιβιοτικά στήν οξεία σκωληκοειδίτιδα;