Πρόληψη της άνοιας=stay active

Είναι γνωστό (www.nikmara.wordpress.com,21/07/17) ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής και η φυσική – πνευματική δραστηριότητα κατά την διάρκεια της μέσης ηλικίας συντελούν στη – κατά το δυνατόν, πρόληψη της άνοιας, η οποία αποτελεί μία από τις σύγχρονες μάστιγες της εποχής μας. Δεδομένου α) ότι δεν υπάρχει θεραπεία φαρμακευτική της άνοιας και β) η νόσος και το … More Πρόληψη της άνοιας=stay active