Αλκοόλ και καρκίνος

Από το 1988 το αλκοόλ-αιθυλική αλκοόλη,αιθανόλη( και ο μεταβολίτης του ακεταλδεϋδη ) έχει αναδειχθεί επίσημα ως καρκινογόνος ουσία(International Agency Research Cancer) και το 2014 αναφέρθηκε επίσημα (World CancerReport) ότι το αλκοόλ είναι υπεύθυνο γιά το 3,5–>5,5%  των περιπτώσεων καρκίνου. Οι ενδείξεις είναι σαφέστατες γιά τις περιπτώσεις Ca στοματοφάρυγγα, λάρυγγα,οισοφάγου,μαστού,παχέος εντέρου, πιθανώς και γιά χοληφόρα,πάγκρεας,ήπαρ, ενώ … More Αλκοόλ και καρκίνος