Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη’ και το stress επίσης

Η πολύωρη εργασία (>55 ώρες/βδομάδα) έχει δειχθεί ότι σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου-ισχαιμικού τύπου(ΑΕΕ),www.nikmara.wordpress.com 01/09/15, ενώ παλαιότερες επιδημιολογικές μελέτες διαπιστώνουν αυξημένη συχνότητα στεφανιαίας νόσου(ΣΝ) επί υψηλού εργασιακού stress. Στην ηλεκτρονική έκδοση του Neurology 14/10/15 δημοσιεύονται τα αποτελέσματα μεγάλης μεταανάλυσης που αφορούσε 138000 άτομα τα οποία παρακολουθήθηκαν επί 3-17 χρόνια. oΟι συμμετέχοντες ταξινομήθηκαν σε … More Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη’ και το stress επίσης