Φυσική δραστηριότητα και κακοήθεις νεοπλασίες

Η προστατευτική επίδραση της φυσικής δραστηριότητας (ΦΔ)-σε αντίθεση με τον καθιστικό τρόπο ζωής,  στη συνολική θνησιμότητα/τα καρδιαγγειακά νοσήματα/το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 /την οστεοπόρωση, έχει ήδη αναδειχθεί στη σχετική βιβλιογραφία. Προστατευτική επίδραση της ΦΔ στην επίπτωση και θνησιμότητα από κακοήθεις νεοπλασίες έχει επίσης διαπιστωθεί σε σοβαρές μελέτες  και τα σχετικά δεδομένα έχουνανακοινωθεί σε έκθεση του World Cancer … More Φυσική δραστηριότητα και κακοήθεις νεοπλασίες

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κακοήθεις νεοπλασίες

Οι εκπομπές των οχημάτων, οι βιομηχανικές διεργασίες, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, η οικιακή καύση στερεών καυσίμων και άλλες πηγές ρυπαίνουν τον αέρα των αστικών κέντρων. Το μείγμα των ατμοσφαιρικών ρύπων ποικίλλει μεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών ως προς τα φυσικά και χημικά του χαρακτηριστικά (λόγω των διαφορών στις πηγές της ρύπανσης, το κλίμα και τη μετεωρολογία της … More Ατμοσφαιρική ρύπανση και κακοήθεις νεοπλασίες

Κάπνισμα και κακοήθεις νεοπλασίες

Το κάπνισμα είχε χαρακτηριστεί ως υπεύθυνο της τραγικότερης επιδημίας καρκίνου της τελευταίας 100ετίας. Αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία καρκίνου και ευθύνεται για περισσότερο από το 25% του συνόλου των θανάτων από καρκίνο παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι το κάπνισμα ευθύνεται για περίπου: 85% των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα, 80% από καρκίνο του λάρυγγα, 70% από καρκίνους του στόματος, φάρυγγα … More Κάπνισμα και κακοήθεις νεοπλασίες

Διατροφή και κακοήθεις νεοπλασίες

Σημαντικός αριθμός ερευνών αναδεικνύει τη συμβολή της διατροφής στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των σημαντικότερων χρόνιων νοσημάτων της εποχής μας, μεταξύ των οποίων και οι κακοήθεις νεοπλασίες (WCRF/2007,www.nikmara.wordpress.com/26/05,31/05,01/09/2012).Υπολογίζεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου 15-25%, των κακοηθών νεοπλασιών θα μπορούσε να προληφθεί μέσω της υγιεινής διατροφής, της τακτικής φυσικής δραστηριότητας και της … More Διατροφή και κακοήθεις νεοπλασίες