Τρόπος μετακίνησης στην εργασία και υγεία

Νέα αγγλική μελέτη που θα δημοσιευθεί τον Σεπτέμβριο στο American Journal of Preventive Medicine αναφέρει ότι άτομα που μετακινούνται προς τον τόπο εργασίας τους χρησιμοποιώντας μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ), η ποδήλατο, η απλώς πηγαίνουν βαδίζοντας, παρουσιάζουν μειωμένο κίνδυνο για εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης (Α.Υ) και  σακχαρώδη διαβήτη (Σ.Δ). Παλαιότερες μελέτες έχουν ήδη αναδείξει το προστατευτικό αποτέλεσμα της … More Τρόπος μετακίνησης στην εργασία και υγεία